30 juli 2022. Zomercarnaval in Limmel voor alle jeugd.
Klik op 't pleetsje:
Zomer carnaval

Zèt alvas op eure kalender: Braniemeekers organisere Najaorskiene op Zaoterdag 10 september.
Klik op  `t pleetsje um de poster te leze.

CV de Braniemeekers Kienen 10sept 2022

Hart RoedHart GeelHart GreunWinnaars ‘Thoes Verseerwedstrijd'Hart RoedHart GeelHart Greun

Leef vastelaovends vrun, inwoeners en oondernummers vaan Lummel & Nazareth,
Deze week höbbe veer de winnaars bekint gemaak vaan de Thoes Verseerwedstrijd en höbbe ouch de preize oetgereik.
De käös waor neet gemekelek um tot veer versjeie sjoen verseerde hoerser, tuine en kiekoets gezeen höbbe.Veer vinde ’t sjiek tot väöl lui de meujte genóme höbbe um mèt te doen en zoe de sfeer vaan vastelaovend is us wieke en straote uting te geve.

De Winnaars:
1e plaots – Activiteitencentrum De Kanjel – Dolmansstraat
2e plaots – Familie Aarts – Kasteel Cortenbachlaan
3e plaots – Familie Brandts – Sionsweg

Veer hope tot Geer volgend jaor ouch weer mèt zalt doen en veer de wieke Lummel & Nazareth en hopelek gans Mestreech, roed, geel en greun zalle laote kleure roond de vastelaovend.

Alvast bedaank ️en perficia aon de winnaars
Naomes de besture en leie vaan
CV de Kakpepers & CV de Braniemeekers

Foto's hei oonder, klik drop veur weergaaf:
De Kanjel:       Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6, Foto7, Foto8
Fam. Aarts:     Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6
Fam. Brandts: Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5

Hoegste oondersjeiing 2022 15

Ein vaan de hoegtepunte vaan ‘t jaor is veur väöle vaan Lummel en Nazareth en ouch veur us, de touwkinning vaan de Hoegste Oondersjeiing, in dit geval vaan ‘t jaor 2022.De Hoegste Oondersjeijing weurt jaorleks touwgekind aon ‘nne persoen, ‘nne gróp, vereineging of stiechting die zich zoonder de tesse te völle of mèt de boors veuroet te loupe op vrijwèllege basis inzet veur de gemeinsjap Lummel en/of Nazareth..... Veur de motivatie klik hei op:
Hoegste Oondersjeiing 2022

En beloer uuch hei nog get foto's ( Klik drop veur groete weergaaf )
Hoegste oondersjeiing 2022 2     Hoegste oondersjeiing 2022 13

Hoegste oondersjeiing 2022 16

Lummel, 20 fibberwarie - Zjubilarisse Huldiging 2021 & 2022

Veureg jaor, in 2021, kóste veer eus zjubilarisse neet in ’t zönneke zètte door ’t coronavirus.
Gelökkeg höbbe de versoepelinge ’t touwgelaote tot veer dat noe wel höbbe kinne doen. Sjiek ouch tot veer eus zjubilarisse kóste goon huldige in’t Lochmanhoes en veer dao mèt alle leie weer bij kóste zien.

In 2021 waore de zjubilarisse:
Hans Volders 44 jaor, Francine Boumans 22 jaor, Gerda Laurensse 22 jaor, Theo Schefman 22 jaor, Naomi Vossen 11 jaor, Huub Braken 5 jaor

In 2022 zien de zjubilarisse:
John van Dijk 44 jaor, Roy Beaumont 5 jaor, Terry Beckers 5 jaor, Tanja Nelissen 5 jaor 

Helaas kóste John van Dijk, Gerda Laurensse en Tanja Nelissen neet aonwezeg zien dee daag.
Veer zalle hun kedookes en verseersele op ’n gepaste meneer aon hun oetreike.

Veer kinne trök kieke op ‘ne hiele gezèllege middag boe veer de zjubilarisse gefêteerd höbbe. Begonne mèt ’n teske koffie mèt ’n lekker stökske vlaoj en nao de huldeging gezèlleg ’n pèlske gedroonke. De kemissie had ouch nog ’n paar leukes preiskes geregeld en toen woorte de kienkaarte oetgehaold en höbbe v’r ’n eurke get aw kloete gemaak.

Vaanaof dees plaots wèlle veer alle zjubilarisse nog ins vaan harte perficia winse mèt hun zjubilei. Sjiek tot geer uuch al die jaore, op wat veur ’n meneer dan ouch, höb ingezat veur us vereineging.

ne Groete Chappeau!!!

Klik op t pleetsje veur groete weergaaf.
Jub 2022

Lummel & Nazareth 21 fibberwarie 2022

Klik op t pleetsje
Hart oonderAofgeloupe weekend höbbe veer in samewèrking mèt CV de Kakpepers de oondernummers vaan Lummel & Nazareth een hart oonder de reem gestoke.
Twie jaor laank höbbe de oondernummers te kampe mèt de maotregele roontelum ’t coronavirus. De eine netuurlek mie es d’n aandere, meh allemaol höbbe zie behuurleke las oondervoonde.
In de hoop tot de versoepelinge noe ’n ind mage make aon ‘ne zier hectische tied, höbbe veer ‘ne poster op de deur of ’t vinster geplak um ederein hiel väöl sterte te winse.
Hopelek kriege zie noe nao twie zwoer jaore, noe ouch weer ’n aontal TOP jaore.

Hiel väöl sterkte en succes gewins!!!

Lummel & Nazareth 21 fibberwarie 2022

Medaalje 2Zjus wie aofgeloupe jaor, höbbe veer ouch dit jaor väöl aondach gesjoonke aon de sjariteit.

Zoe höbbe veer de sjariteitsbezeukskes hoeg op euze callepin gezat.
Op 12, 19 en 26 fibberwarie goon veer de bezeukskes bringe aon de lui oet Lummel en Nazareth boevaan veer weite tot zie kraank zien of op ’n aander meneer ’n bezeukske verdeene.
Veer wèlle die lui ’n hart oonder de reem steke en winse hun ’t allerbèste.
De bezeukskes doen veer same mèt de jäögleie vaan de Braniemeekerkes.

Veer beeje de lui ouch ’n presentsje aon in de vörm vaan ‘n “Booster Pèlske” en es de lui dat vaccin gebruke hope veer tot ze de vasteaovend good door koume!
Klik op de pleetsjes veur 'n vergruting!

EtiktBeerfles

 

Medaalje 2

Zoondag 30 jannewarie um 20:11 oor, had ’t benkelek momint mote zien boe op veer euze nuie Hoeglöstegheid 2022 hadde wèlle oetrope. Veer kinne väöl wèlle meh, helaas wete veer oondertösse allemaol dat ’t corona-virus d’r veur gezörg heet tot neet alles kin. Obbenuits höbbe veer mote beslete tot veer geine Prins kóste oetrope.
Veureg jaor höbbe ’n soortgeliek beriech geannonceerd mèt dao in ‘n Mestreechs gezègkde:
‘Alles is meugelek, meh neet ‘ne naakse in z’n brook sjiete’.
Dat zoeväöl beteikent es: wie gere tot veer ouch zouwe wèlle, ’t geit gewoen neet.

Hart RoedHart GeelHart GreunThoes Verseerwedstrijd'Hart RoedHart GeelHart Greun

Leef vastelaovends vrun, inwoeners en oondernummers vaan Lummel & Nazareth. 

Obbenuits kinne veer dit jaor jaomer genóg geine Prins oetrope en ouch gein fieskes same viere in de zaol.
Veer kieke noe nao wat d’r wél kin en riechte us veural op sjariteit. Veer zalle zeker vaan us laote hure.
Um ouch weer 'n bitteke sfeer in de straote en de wieke te bringe wèlle veer uuch vraoge um mèt te doen aon de ‘Thoes Verseerwedstrijd’ dee veer same höbbe oetgesjreve. 

Haang de carnavalsvlag oet en verseer eur roete, de kiekoet, eure hoof en eur straote. 

Op dees meneer drage veer same toch de carnavalssfeer oet.
Op 20 en 21 fibberwarie zal de jury door alle straote trèkke en beoordeile wee ’t sjoenste geseerd heet. In die zelfde week kriege de winnaars vaan us beriech en zalle veer ouch de gewonne pries oetreike. 
Veer hope tot Geer mèt zalt doen en veer de wieke Lummel & Nazareth en hopelek gans Mestreech, roed, geel en greun zalle laote kleure.

Alvast bedaank ️
Naomes de besture en leie vaan
CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers

Nao 'n jaor zoonder neumensweerdege carnavalsactiviteite hadde veer de stèlle hoop tot veer in 2022 wel weer aon de geng kóste goon en dao hadde veer alles veur geregeld en klaor veur stoon. Nao de peersconferentie vaan aofgeloupe vriedeg 14 jannewarie, en de noe geldende corona maotregele heet ’t bestuur jaomer genóg ’t besluut mote neume tot veer geine Prins kinne oetrope op zoondag 30 jannewarie en tot veer ‘ne Prins gein wierdeg sezoen kinne beeje. ’t Zal dus helaas veur ’t twiede jaor achterein zien, zoonder Prins.
Weijer zalle veer alle geplande activiteite oetstèlle of verplaotse nao ’n aander momint in ’t sezoen of mesjiens zelfs later in ’t jaor.
Op dit momint zien veer us aon ’t bedinke wat, en veural wienie, veer dinger wél kinne organisere.

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven